تبلیغات
سایلنت موبایل- پایگاه خبری دنیای فناوری - کاربران کامپیوتر حتما بخوانند !
برای پیشگیری از ایجاد این مسائل ومشكلات ، همچنین دردها و آسیب های ناشی از كامپیوتر توصیه های زیر را كه توسط انجمن طب فیزیكی امریكا پیشنهاد شده اند بكار برید : * هر نیم ساعت از جا بلند شوید و حركات كششی ملایمی را انجام دهید. * كف پاهایتان را مستقیم روی زمین بگذارید ، آنها را بصورت ضربدری قرار ندهید ، و ترجیحا از زیر پائی مناسب استفاده كنید .
* از بالا نگه داشتن دستهایتان روی كیبورد كامپیوتر خودداری كنید تا از كشش بیش از حد و نا بجا روی دست ها و شانه جلوگیری كرده باشید.
* مراقب تشعشعات نورانی مونیتورتان باشید. از قانون بیست ها استفاده كنید : هر بیست دقیقه یك بار به جائی دور در فاصله ی بیست فوتی ( دوردست ) نگاه كنید و بیست بار پلك بزنید .
* از حركات تند ، خشن و غیر اصولی گردن خودداری كنید.
* در زمان كار با كامپیوتر سر و بدن خود را روی كیبورد خم نكنید .
* از صندلی مناسب دسته دار استفاده نمائید و به پشتی صندلی تكیه دهید.
* حركات كششی گردن و كمر را در طول روز و بطور مرتب انجام دهید.
* سر خود را در فاصله ی مناسبی از مونیتور نگه دارید و از نزدیك كردن بیش از حد خود به مونیتور اجتناب كنید.
* خصوصا در زمان كار با لپ تاپ در وضعیت های نامناسب قرار نگیرید ، حتما از میز خصوص و صندلی های استاندارد استفاده نمائید.