بولتن نیوز نوشت: تعدادی از فرزندان شاهد اخراج شده توسط شرکت خدمات همراه اول مقابل درب ساختمان مرکزی بنیاد شهید استان تهران در میدان 7تیر تجمع کردند.
نماینده تجمع کننده گان در گفتگو با علی قنبرلو خبرنگار بولتن نیوز ضمن اعتراض به نحوه قرار داد 3 ماهه شان علی رغم وعده قرار داد 10 ساله به این نکته اشاره داشت که طرف قرار داد در قبال استخدام هر فرزند شهید مبلغ 15 میلیون تومان وام دریافت کرده و بعد از آخرین واریزی کم کم اقدام به تعدیل نیرو به بهانه های واهی نموده و سرانجام اقدام به اخراج دسته جمعی فرزندان شاهد کرده است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 شهریور 1392    | توسط: shahram. cheraghi    | طبقه بندی: اخبار اپراتور همراه اول،     |
نظرات()